Przewodniczący POLISH SEAFARERS’ UNION i Koło Naukowe Nawigatorów FiLambda zapraszają wszystkich studentów/ pracowników akademii/ sympatyków, pracujących na morzu marynarzy i innych interesujących się tematyką morską, którzy chcą się dowiedzieć o problemach z jakimi borykają się ludzie morza w pracy i jak działa w tym zakresie Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy na wykład otwarty Henryka Piątkowskiego Przewodniczącego OZZOiM, który odbędzie się 21 marca 2017 o godzinie 08:30  w Audytorium Biblioteki Głównej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Czym jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy od lat zajmuje się reprezentowaniem, obroną praw i interesów społeczno zawodowych, socjalnobytowych, zdrowotnych, kulturalnych oraz warunków pracy i życia członków Związku i ich rodzin. Co jest bardzo istotnym na początku kariery związek ze swojej strony oferuje uczestnictwo  w  opracowywaniu,  zawieraniu,  uaktualnianiu i  wypowiadaniu  układów  zbiorowych  pracy,  zakładowych umów zbiorowych i porozumień z pracodawcami krajowymi i  zagranicznymi  oraz  prowadzenie  kontroli  w  zakresie  przestrzegania tych aktów prawnych u pracodawców. Każdy członek OZZOiM podlega pod Międzynarodową Federacje Pracowników transportu ITF, ale o tym i o innych aspektach bezpieczeństwa zabezpieczania i ochrony życia dowiecie się na wykładzie!

Zapraszamy!

 
 
 
%d bloggers like this: